Trägen vinner. Idag beslutade vi om att flytta ut trålgränsen.

Idag höll vi debatt i riksdagens kammare. Det handlar om utskotts initiativet från Vänsterpartiet och sedan flera andra om att bland annat flytta ut trålgränsen. Betänkandet som ligger till grund för beslutet i riksdagen kan du hitta här: https://data.riksdagen.se/fil/FD3FCDE9-5FAB-4C8D-B5AB-2F78EA88CBD3 Mitt anförande idag i kammaren och alla andras debattinlägg kan du hitta här: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/atgarder-for-att-radda-fiskbestanden-i-ostersjon_H901MJU6 Nedan ärFortsätt läsa ”Trägen vinner. Idag beslutade vi om att flytta ut trålgränsen.”

Utflytt av trålgränsen och ett stärkt regionalt fisket – dagens framgång i riksdagen

Idag tar utskottet ett riktigt fint beslut om att bland annat flytta ut trålgränsen på prov. Det här är resultatet av ett idogt arbete, det finns inget annat sätt att beskriva det, från bland annat Vänsterpartiets sida men också många andras och där framför allt Sportfiskarnas kampanj ”Rädda strömmingen” varit helt avgörande. När Vänsterpartiet laFortsätt läsa ”Utflytt av trålgränsen och ett stärkt regionalt fisket – dagens framgång i riksdagen”

Kraftbolagen behöver ta sitt ansvar för att rädda ålen.

Sverige har en nationell plan för att rädda ålen, men det saknas reglering med krav på åtgärder för kraftbolagen att åtgärda problemen med den förödande turbindödligheten på ål i våra vattenkraftverk. De åtgärder som genomförs bygger på frivillighet, och ett samarbete finns sedan lång tid mellan Havs- och vattenmyndigheten och ett antal vattenkraftsföretag. Det ärFortsätt läsa ”Kraftbolagen behöver ta sitt ansvar för att rädda ålen.”

Utskottsinitiativ från V: Rädda strömmingen

Miljöproblem för våra hav är många och är till olika karaktär beroende på var i Sverige du befinner dig. En sak är däremot gemensamt för hela kusten och det är påverkan från fisket och möjligheterna för det samma. Förra året la Vänsterpartiet ett utskottsinitiativ kring fisket i Östersjön. Utifrån den debatt som var då, ochFortsätt läsa ”Utskottsinitiativ från V: Rädda strömmingen”

Regeringen fortsatt ovillig att flytta trålgränsen

Läget för strömmingen är akut. Det är inte något nytt; det är information vi har fått till oss under lång tid. År 1974 lekte runt 2 miljoner ton strömming i Östersjön. År 2021 var motsvarande siffra 0,5 ton. Med anledning av detta och Sportfiskarnas kampanj #räddaströmmingen så skrev jag en skriftlig fråga till ministern om de ärFortsätt läsa ”Regeringen fortsatt ovillig att flytta trålgränsen”