Rädda strömmingen – flytta ut trålgränsen.

Att skydda havets livsmiljöer och den biologiska mångfalden är en stor utmaning i alla hav, så även i Östersjön där strömmingen nu går mot kollaps. Fisket är en av det stora påverkansfaktorerna på havet och på fiskebestånden. 1974 lekte runt två miljoner ton strömming i Östersjön, 2021 är motsvarande siffra mindre än 0,5 miljoner ton.Fortsätt läsa ”Rädda strömmingen – flytta ut trålgränsen.”

Kommer Danmark köra över Sverige i frågan om Lynetteholm?

Diskussionen om den planerade nya ön Lynettehom är sprängstoff i Danmark. Därför gör Danska regeringen som vilken regering som helst skulle göra, väntar med beslut till en fredag (inga övriga likheter med regeringens presentation av marknadshyror som också kommer på fredag) Med anledning av min fråga till Klimatminister Per Bolund som jag skrev om tidigare.Fortsätt läsa ”Kommer Danmark köra över Sverige i frågan om Lynetteholm?”

Passivitet från Sverige och dansk ovilja att lösa miljöproblemen kan ge oss en ny ö i Öresund.

Beslut om en ny ö, Lynetteholm, utanför Köpenhamn förväntas komma från Danmark den här veckan. Samtidigt pågår fortfarande samråd med Sverige, där berörda myndigheter inte är nöjda med den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts och befarar betydligt större påverkan på Öresund är MKB anger. Med anledning av det frågade jag Miljö- och klimatminsiter Per Bolund avser attFortsätt läsa ”Passivitet från Sverige och dansk ovilja att lösa miljöproblemen kan ge oss en ny ö i Öresund.”

Rädda strömmingen!

Läget i Östersjön är akut, det är inget nytt. Trenden för Östersjön har varit på nedgående i många, många år. Under hashtaggen #räddastrommingen uppmärksammar nu Sportfiskarna situationen för strömmingen som ser ut att gå samma öde tillmötes som torsken. Dvs, fiskas ut och förläggas med fiskestopp. 1974 lekte runt 2 miljoner ton strömming i Östersjön.Fortsätt läsa ”Rädda strömmingen!”

Ny ö utanför Köpenhamn en risk för Öresund.

Samrådet kring bygget av den konstgjorda ön Lynetteholmen utanför Köpenhamn fortgår. Planen är att bygga den 280 hektar stora ön av utfyllnadsmassor för att klimatsäkra Köpenhamn. Röster har höjts att det är just behovet att bli av med utfyllnadsmassorna som är det primära skälet till ön, inte behovet av bostäder eller önskan om att mildraFortsätt läsa ”Ny ö utanför Köpenhamn en risk för Öresund.”