Släpp inte fram mineralbrytning på havsbotten

Allt eftersom isarna smälter har företags och länders intresse av att få tillgång till och exploatera Arktis ökat. Fossila ämnen som länge varit omöjliga att komma åt bli nu möjliga att ta upp. Enligt uppskattningar finns en tredjedel av världens ännu ej upptäckta naturgasreserver och drygt 10 procent av världens oljereserver i Arktis. Att stoppaFortsätt läsa ”Släpp inte fram mineralbrytning på havsbotten”

Miljömålsberedningen går i hamn

Idag lämnar miljömålsberedningen som är en parlamentarisk beredning med representanter för alla riksdagspartier ifrån sig sitt betänkande med flera förslag för ett hållbart hav. Det har varit ett omfattande arbete men också svårt. Havsfrågorna och de probnlem som finns i och för havet är många och fragmenterade. På problemen för havet finns inte en lösningFortsätt läsa ”Miljömålsberedningen går i hamn”

Ett hållbart fiske och en levande landsbygd.

I våras la Vänsterpartiet ett utskotts initiativ med en rad förslag för att ändra riktning på svensk fiskepolitik. Då röstades förslagen emot av olika anledningar men också för att en del ansåg forumet var fel, vi får väl se om tiden är mer mogen för att införa förslag för ett hållbart fiske. I vår motionFortsätt läsa ”Ett hållbart fiske och en levande landsbygd.”

Polen lovar fiskestopp

Vänsterpartiet uppmärksammade landsbygdsminister Jennie Nilsson om det polska tjuvfisket och nu ger den polska ministern beskedet att det ska vidtas åtgärder för att fisket ska stoppas. – Jag är väldigt nöjd både med mötet och de beslut som jag nu får information om att Polen har tagit. Men självklart kommer vi att följa den härFortsätt läsa ”Polen lovar fiskestopp”

Ministern vidtar åtgärder efter att ha uppmärksammats om tjuvfisket.

Det är roligt att landsbygdsminister Jennie Nilsson tycker att de skriftliga frågorna jag ställer henne är så relevanta att hon går till handling direkt innan hon svarar mig på frågan. I det här fallet är det uppskattat med ett snabbt agerande. Förra veckan ställde jag frågan vad ministern avser göra gällande det fortsatta polska fisketFortsätt läsa ”Ministern vidtar åtgärder efter att ha uppmärksammats om tjuvfisket.”