Sverige behöver ett hållbart fiske

Utskottsinitiativ från Vänsterpartiet, inlämnat 3 juni 2020 till Miljö- och jordbruksutskottet Miljöproblem för våra hav är många och är till olika karaktär beroende på var i Sverige du befinner dig. En sak är däremot gemensamt för hela kusten och det är påverkan från fisket och möjligheterna för det samma. Den senaste tidens debatt kring industrifisketFortsätt läsa ”Sverige behöver ett hållbart fiske”

Fisket i Östersjön fortsätter trots stopp

Fisket i Östersjön efter sill är stoppat. Trots det fortgår ett omfattande svartfiske från framför allt polska fiskebåtar. När EU tar gemensamma beslut om tex fiskestopp för att värna Östersjön så betyder det inte mycket om inte alla länder runt Östersjön arbetar tillsammans för att nå målen. Under hösten 2019 beslöt EU:s ministrar med ansvarFortsätt läsa ”Fisket i Östersjön fortsätter trots stopp”

Inte aktuellt med flyttad trålgräns för regeringen

Trålgränsen har varit uppe för diskussion i samband med debatten om Industrifisket i Östersjön. Så passade på att ställa en formell fråga till landsbygdsminister Jennie Nilsson om regeringen avser att verka för att flytta ut den svenska trålgränsen och därmed stärka det lokala fisket? Här är hennes svar: Elin Segerlind har frågat mig om jagFortsätt läsa ”Inte aktuellt med flyttad trålgräns för regeringen”

Syftet med fisket är mer än att fylla kvoten.

Debatten om industritrålarna i Östersjön fortsätter. Det är i sig glädjande även om det är lätt att önska att det inte skulle behövas. Landsbygdsministern har fått svara på frågan om trålgränsen, en enkel dellösning på ett stort problem. Hennes svar är tydligt, intresset från regeringen att flytta ut trålgränsen från 4 till 12 sjömil ärFortsätt läsa ”Syftet med fisket är mer än att fylla kvoten.”

Östersjön och det ohållbara industrifisket

Skriftlig fråga till statsråd Jennie Nilsson 7 maj 2020 – riksdagen.se Det svenska fisket står inför stora utmaningar. Problemet med att överleva på sitt fiske är särskilt markant för de som fiskar kustnära och som landar i lokala hamnar där tillgången på goda bestånd är låg. Orsakerna till obalansen i Östersjön och rubbningen i ekosystemetFortsätt läsa ”Östersjön och det ohållbara industrifisket”