Östersjön och det ohållbara industrifisket

Skriftlig fråga till statsråd Jennie Nilsson 7 maj 2020 – riksdagen.se Det svenska fisket står inför stora utmaningar. Problemet med att överleva på sitt fiske är särskilt markant för de som fiskar kustnära och som landar i lokala hamnar där tillgången på goda bestånd är låg. Orsakerna till obalansen i Östersjön och rubbningen i ekosystemetFortsätt läsa ”Östersjön och det ohållbara industrifisket”

Nya mål behövs för att rädda ålen

Årets sista skriftliga fråga passar jag på att skicka till landsbygdsminister Jennie Nilsson. Skriftlig fråga 2019-12-20:  Ålen är en fascinerade art med en lång och komplex livscykel på uppemot 85 år. Den långa livslängden och de stora distanser ålen rör sig över gör att farorna är många och flera av dem står människan för. EttFortsätt läsa ”Nya mål behövs för att rädda ålen”

Vart kommer fisken på din tallrik ifrån?

Hur föreställer du dig att det svenska fisket ser ut idag? Den fisk du köper i butiken eller hos fiskbilen som kommer förbi en gång i veckan vart tror du den kommer ifrån? Jag tror att de flesta av oss, vid en första tanke, ser framför oss hur gubbarna går ner till den lokala kajenFortsätt läsa ”Vart kommer fisken på din tallrik ifrån?”

Fusket i det storskaliga fisket är inte acceptabelt.

Svenska trålare fuskar med kvoterna och riskerar med det Östersjöns hela ekosystem. Vänsterpartiet har länge arbetat för hållbara hav och vill nu se kraft tag för att komma till bukt med fusket men också skapa ett nytt kvotsystem som gynnar det småskaliga fisket.   Det är en dyster bild som målas upp i reportaget avFortsätt läsa ”Fusket i det storskaliga fisket är inte acceptabelt.”