Östersjön och det ohållbara industrifisket

Skriftlig fråga till statsråd Jennie Nilsson 7 maj 2020 – riksdagen.se Det svenska fisket står inför stora utmaningar. Problemet med att överleva på sitt fiske är särskilt markant för de som fiskar kustnära och som landar i lokala hamnar där tillgången på goda bestånd är låg. Orsakerna till obalansen i Östersjön och rubbningen i ekosystemetFortsätt läsa ”Östersjön och det ohållbara industrifisket”

Nya mål behövs för att rädda ålen

Årets sista skriftliga fråga passar jag på att skicka till landsbygdsminister Jennie Nilsson. Skriftlig fråga 2019-12-20:  Ålen är en fascinerade art med en lång och komplex livscykel på uppemot 85 år. Den långa livslängden och de stora distanser ålen rör sig över gör att farorna är många och flera av dem står människan för. EttFortsätt läsa ”Nya mål behövs för att rädda ålen”