Alla har inte samma centrum och perferi.

Det finns många fördelar med att resa och att vi har öppna gränser mellan länder. Utbytet av erfarenheter är ofta stort och inte sällan mycket betydelsefullt. Det är också ett bra sätt att få syn på mer eller mindre dolda normer, maktuttryck och uttryck för tolningsföreträde. Som till exempel idag. Vi besökte en skola iFortsätt läsa ”Alla har inte samma centrum och perferi.”